Welkom op onze website

Wij heten u van harte welkom op onze website www.beedigdevertaling.eu. Wij zijn een in Utrecht gevestigd gecertificeerd vertaalbureau met uitsluitend ervaren beëdigd vertalers in tal van talen, waaronder alle West- en Oost-Europese talen en diverse exotische talen. Wij verzorgen dagelijks beëdigde vertalingen voor zowel bedrijven, instellingen als particulieren en hebben ervaring met vrijwel alle typen officiële documenten en procedures. Om die reden kunnen wij u niet alleen goed van dienst zijn met een beëdigde vertaling, maar ook van deskundig advies voorzien.

Via deze website willen wij u graag informeren over wat een beëdigde vertaling precies inhoudt en waarmee u allemaal rekening moet houden. Veel mensen die een document moeten laten vertalen hebben geen idee wat er allemaal bij komt kijken. Moet het document behalve vertaald ook beëdigd, gelegaliseerd of gewaarmerkt worden, wat houdt dat precies in en hoe gaat het in zijn werk?

Via deze website informeren wij u stapsgewijs over de diverse mogelijkheden. Mocht u vervolgens vragen hebben, dan kunt u uiteraard te allen tijde contact met ons opnemen.

Een offerte vraagt u heel eenvoudig aan via het offerteaanvraagformulier. U ontvangt gegarandeerd binnen 24 uur een vrijblijvende offerte van ons.

Vraag nu een offerte aan.

Een beëdigde vertaling

Als u officiële documenten hebt die ten behoeve van officiële instanties in een andere taal vertaald moeten worden, is de kans groot dat u een beëdigde vertaling nodig hebt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan juridische documenten ten behoeve van rechtzaken of mediation, familiedocumenten voor inschrijving in officiële bevolkingsregisters, emigratiedocumenten, diploma's voor studie of werk in het buitenland en notariële akten.

Lees verder

Een beëdigde vertaling is een formeel document dat door een beëdigd vertaler is gemaakt. Bij een beëdigde vertaling wordt het basisdocument gehecht aan de vertaling en voorzien van de ambtstempel en handtekening van de beëdigd vertaler. Bij de beëdigde vertaling zit ook een verklaring van de beëdigd vertaler waarin hij aangeeft dat hij de tekst naar eer en geweten heeft vertaald en dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave vormt van wat er in het basisdocument vermeld staat.

Een beëdigde vertaling kan alleen gemaakt worden door een beëdigd vertaler, dat wil zeggen een vertaler die door een rechtbank is beëdigd en staat ingeschreven in het Register van beëdigde tolken en vertalers in Den Bosch.

Lees verder


Waarmerking van een kopie

Als de vertaling aan een kopie wordt gehecht van het origineel, is het raadzaam de kopie te laten waarmerken. Dit kunt u laten doen door de instelling die het officiële document heeft afgegeven (bijvoorbeeld: Burgerzaken of de onderwijsinstelling) of door een notaris. Een gecertificeerd vertaalbureau is niet bevoegd een gewaarmerkte kopie af te geven.

lees verder

Legalisatie via een Apostille

Als het beëdigde afschrift bestemd is voor gebruik buiten Nederland, moet het vaak worden gelegaliseerd. In veel gevallen kan dit door middel van een Apostille.

Als het land niet is aangesloten bij het Apostilleverdrag, dient de uitgebreide legalisatieprocedure te worden doorlopen.

Lees verder

Uitgebreide legalisatie

In geval van een uitgebreide legalisatieprocedure dient het beëdigde afschrift eerst te worden gelegaliseerd door de rechtbank waarbij de vertaler staat ingeschreven en vervolgens door het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de ambassade of het consultaat van het land waarvoor de beëdigde vertaling nodig is.

Lees verder